Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Οργανωσιακή Κουλτούρα".

Οργανωσιακή Κουλτούρα:

Είναι ένα σύνολο αξιών, πεποιθήσεων, υποθέσεων, νοημάτων, προτύπων, τρόπου σκέψης και κανόνων, που αποδέχονται τα μέλη ενός οργανισμού και που μεταφέρεται ή διδάσκεται στα νέα μέλη του οργανισμού. Γενικά η Οργανωσιακή Κουλτούρα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα μέσα σε έναν οργανισμό (ή και σε μία επιχείρηση).

Spiral

Σχόλια