Δυνάμεις και αδυναμίες στο χώρο εργασίας ανάλογα με το φύλο

Τι λέει η Carol Kinsey Goman (Ειδική της Γλώσσας του Σώματος) για τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των γυναικών και των ανδρών στην επικοινωνία στο εργασιακό περιβάλλον; Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνάς της...

Οι κορυφαίες τρεις δυνάμεις των γυναικών:
 1. Ξέρουν να διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος και να κατανοούν τις μη λεκτικές νύξεις.
 2. Μπορούν να ακούν προσεκτικά το συνομιλητή τους.
 3. Αναδεικνύουν πολύ καλά την ικανότητά τους να συναισθάνονται τους άλλους.
Οι κορυφαίες τρεις αδυναμίες των γυναικών:
 1. Είναι πολύ συναισθηματικές.
 2. Ελίσσονται πολύ - δεν πάνε στο θέμα.
 3. Δεν είναι εξουσιαστικές.
Οι κορυφαίες τρεις δυνάμεις των ανδρών:
 1. Έχουν επιβλητική παρουσία.
 2. Κατευθύνουν τη συζήτηση στο θέμα.
 3. Αναδεικνύουν πολύ καλά την ισχύ τους.
Οι κορυφαίες τρεις αδυναμίες των ανδρών:
 1. Είναι σε μεγάλο βαθμό ευθείς και απότομοι.
 2. Δεν αντιλαμβάνονται τις αντιδράσεις το κοινού.
 3. Έχουν υπερβολική αυτοπεποίθηση για τη γνώμη τους.

Spiral