Αναρτήσεις

Έως τις 29 Φεβρουαρίου υποβολή προτάσεων στο διαγωνισμό IT4Gov

Δημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»

Δημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

Δημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Η Ελληνική Οικονομία στην 4η θέση της παγκόσμιας οικονομικής... μιζέριας!

Πώς ένα οικολογικό πρόβλημα, μετατρέπεται σε λύση

Άλλη μία αρνητική διάκριση για τη χώρα μας!

Έως τις 11/3 οι δηλώσεις συμμετοχής στο Διεθνή Διαγωνισμό για την επικοινωνία της επιστήμης FAMELAB 2016

Τα 10 πιο δημοφιλή και δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για επιχειρηματίες