Κατά 19% μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας

Η οικονομική χτύπησε γερά τους Έλληνες μειώνοντας αισθητά το ετήσιο εισόδημά τους. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας από το 2010 έως το και το 2013 μειώθηκε κατά 19% ή 3.800€.

Η τελευταία εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ αφορά στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2013, στο οποίο παρατηρείται μείωση κατά 5% ή 860€ σε σχέση με το 2012. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει η Αττική με 22.238€, ενώ το χαμηλότερο η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 11.513€.

Spiral

Σχόλια