Γλώσσα του σώματος: ένα μοντέρνο πεδίο μάθησης για επαγγελματίες και όχι μόνο!

Η γλώσσα του σώματος αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι στη μοντέρνα επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Βρίσκει εφαρμογή στη διοίκηση και την ηγεσία, αλλά και σε κάθε επιμέρους θέμα της επιχειρηματικότητας, όπου οι επικοινωνία είναι ορατή και γίνεται διά μέσου της φυσικής παρουσίας των ανθρώπων. Η γλώσσα του σώματος είναι εξάλλου και άμεσα σχετική με τις σχέσεις εκτός της εργασίας, όπως για παράδειγμα στις προσωπικές σχέσεις, στην οικογένεια και την παρέα.

Η λογική της γλώσσας του σώματος έρχεται από τη φύση της επικοινωνίας, η οποία περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την παρατήρηση κάποιου άλλου. Η παρατήρηση της γλώσσας του σώματος, δηλαδή της μη προφορικής έκφρασης, γίνεται άσχετα με το αν αυτή συνοδεύει το λόγο ή όχι. 

Βάση αυτής της θεωρητικής είναι ότι αν και ο λόγος μπορεί να ελεγχθεί από τον άνθρωπο, οι κινήσεις του σώματός του δεν μπορούν να ελεγχθούν και να συντονιστούν με το λόγο, καθώς είναι ριζωμένες βαθιά μέσα στη φύση του. Έτσι η μελέτη αυτού του πεδίου της ψυχολογίας μπορεί να μας βοηθήσει να αντιλαμβανόμαστε τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων, τις διαθέσεις τους και το πραγματικό νόημα των λόγων τους. Μπορεί όμως -και ως ένα βαθμό- να μας βοηθήσει κι εμάς ώστε να εκφραζόμαστε καλύτερα.

Η γλώσσα του σώματος λοιπόν είναι αμφίδρομη:
  • Είτε από εμάς προς τους άλλους, όπου τα συναισθήματά μας "βγαίνουν" προς τα έξω.
  • Είτε από τους άλλους προς εμάς, όπου λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε ανάλογα το ένστικτό μας και τη γνώση μας τα δικά τους συναισθήματα.
Έτσι, το να στέλνει κανείς και να λαμβάνει σήματα και εκφράσεις της γλώσσας του σώματος μπορεί να είναι μία πράξη συνειδητή, αλλά και ασυνείδητη.

Η γλώσσα του σώματος μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Τις εκφράσεις του στόματος (γέλιο, χαμόγελο κλπ.).

  • Διαχείριση του χώρου (ζωτικός χώρος κλπ.).
  • Σήματα με τα πόδια.
  • Μίμηση των άλλων.
  • Χρήση αντικειμένων (στυλό, τσιγάρο κλπ.).
  • Στάση του σώματος.
Να λοιπόν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο μάθησης που μπορεί να βοηθήσει τόσο στην επαγγελματική σας επιτυχία, όσο και στην προσωπική.

Spiral