Πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Στα 2,1 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα είχε παρουσιαστεί έλλειμμα 402,9 εκατ. ευρώ.

Η αιτία για τη μεγάλη αυτή διόρθωση έγκειται κυρίως στη μεγάλη πτώση που παρουσίασαν οι εισαγωγές καυσίμων, αφού στα υπόλοιπα αγαθά οι εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Εξάλλου, μείωση κατά 372 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατά το ίδιο δεκάμηνο, ενώ αυξήθηκαν τα συναλλαγματικά διαθέσιμα στο τέλος Οκτωβρίου, καθώς διαμορφώθηκαν στα 5,4 δισ., έναντι 4,9 δισ. στο τέλος Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.

Spiral

Σχόλια