Περισσότερα από 8 δις στην αγορά το 2016

Ως "αναπτυξιακό" έτος προμήνυσε το 2016 ο Υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης σε σχετική συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το επόμενο έτος αναμένεται να διατεθούν 6,75 δισ. ευρώ. Τα κονδύλια αυτά αναμένεται να αυξηθούν από τη μόχλευση που θα προκληθεί από τη διάθεσή τους στην αγορά κατά 2 περίπου επιπλέον δις.

Επισήμανε εξάλλου, ότι με το νέο ΕΣΠΑ προκρίνονται μικρά και μεσαία έργα υποδομής και δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε τομείς που χαρακτηρίζονται από «εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη αξία» πάνω σε οκτώ βασικούς άξονες που έχουν εντοπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος: Αγροδιατροφή, Βιοεπιστήμες - Υγεία - Φάρμακα, Τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ενέργεια, Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, Μεταφορές, Υλικά - κατασκευές και Τουρισμός - Πολιτισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Spiral

Σχόλια