Ποιες είναι οι πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Στην ιστοσελίδα της ICAP δημοσιεύτηκε η επιχειρηματική έκδοση «Business Leaders in Greece», η οποία περιλαμβάνει τους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους επιχειρήσεων και τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα το 2014, συνολικά και ανά κλάδο, ενώ παρουσιάζει και τα πιο πετυχημένα Success Stories της Ελληνικής Αγοράς.

Σύμφωνα με την έκδοση αυτή, την οποία η ICAP φιλοδοξεί να καταστήσει ετήσιο θεσμό και σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν, οι 5 πιο κερδοφόροι Όμιλοι (καθαρά κέρδη προ φόρων) είναι:
  1. Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Όμιλος Εταιριών με 396,4 εκ. €
  2. Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Όμιλος Εταιριών με 305,6 εκ. €
  3. Folie - Folie A.E. Όμιλος Εταιριών με 192,8 εκ. €
  4. Εθνική Πανγαία Α.Ε. Όμιλος Εταιριών με 179,1 εκ. €
  5. Δ.Ε.Η. Α.Ε. Όμιλος Εταιριών με 137,6 εκ. €.
Οι 5 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι:
  1. Ελλάδος, Τράπεζα Α.Ε. με 654,6 εκ. €
  2. Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. με 297,3 εκ. €
  3. Olympia Development A.E. με 235,4 εκ. €
  4. Ο.Τ.Ε. Α.Ε. με 162,1 εκ. €
  5. Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α. με 161,3 εκ. €.
Όλη την έκδοση της ICAP μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της.

Spiral

Σχόλια