Από σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης»

Από σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 12.700 εργαζόμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για την ένταξη τους στη δράση «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης».

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο πρόγραμμα από:

- Τη Δευτέρα 23/11 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

- Την Τρίτη 8/12 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Βασική προϋπόθεση υπαγωγής είναι το γεγονός ότι οι αιτούμενες επιχειρήσεις δεν έχουν προβεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν, τουλάχιστον κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και με σειρά προτεραιότητας.

Το ύψος της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 18€ την ημέρα, ενώ η επιχορήγηση για κάθε ημέρα μερικής απασχόλησης στο ποσό των 9€ την ημέρα.

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος
επιχείρηση είναι έντεκα (11) μήνες και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 έως
και 30-11-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Spiral
Σχόλια