Από τις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις υπάγωγής στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης"

Ανοίγει από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης», που υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα επιδοτεί πρώην άνεργους που άνοιξαν επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου του 2014, με χρηματοδοτική ενίσχυση, που ανέρχεται έως και τις 10.000€. Επιπλέον, επιδοτούνται και επιχειρήσεις που αύξησαν εφέτος τις θέσεις απασχόλησής τους, με ποσό έως και 18€ την ημέρα για κάθε θέση απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ την αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα από:

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έδρα στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Spiral 

Σχόλια