Το ΕΣΠΑ ξεκινά. Πως θα διαλέξω σύμβουλο;

Επιτέλους ξεκινά, σύμφωνα με τις πρόσφατες προ-δημοσιεύσεις προγραμμάτων, το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Καθώς μάλιστα, ξεκινά με 4 εξαιρετικά δημοφιλείς δράσεις (που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων) αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή από χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται χρήσιμη η παράθεση μερικών χρηστικών πληροφοριών και συμβουλών για την επίτευξη των καλύτερων συνθηκών συνέργειας, ανάμεσα στους επιχειρηματίες και τους συμβούλους επιχειρήσεων, που θα κληθούν να υποβάλλουν και να διαχειριστούν τα αιτήματα υπαγωγής.

Γενικές πληροφορίες για τα προγράμματα επιχειρηματικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ
 • Όλα τα προγράμματα προκηρύσσονται επίσημα, αναρτούνται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και έχουν συγκεκριμένο σκοπό, πλαίσιο, δικαιούχους, προϋποθέσεις και ημερομηνίες για τις αιτήσεις υπαγωγής και για την υλοποίησή τους. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στο λεγόμενο "Οδηγό Υλοποίησης" του κάθε προγράμματος, που δημοσιεύεται παράλληλα με την προκήρυξη. Ο Οδηγός Υλοποίησης ισχύει ομοίως για όλους και δεν μπορεί να υπερκεραστεί με θεμιτά μέσα από κανέναν.
 • Η ένταξη σε ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής ενίσχυσης περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια: 1. Το στάδιο της σύνταξης και υποβολής της αίτησης υπαγωγής και του επιχειρηματικού σχεδίου που πρόκειται να υλοποιηθεί και να επιδοτηθεί και 2. Το στάδιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και των σχετικών διαδικασιών για την εκταμίευση του ποσού της επιδότησης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες και επιχειρήσεις) μπορούν -θεωρητικά- να υποβάλλουν μόνοι τους τα αιτήματα υπαγωγής στα προγράμματα, όπως και να τα διαχειριστούν από μόνοι τους, μετά από ενδεχόμενη έγκριση. Ωστόσο, η έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας τους οδηγεί σε συνεργασίες με συμβούλους επιχειρήσεων.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος (πολίτης ή επιχείρηση) έχει τη κύρια ευθύνη για την ένταξη στο εκάστοτε πρόγραμμα, καθώς και για την υλοποίησή του τυχόν εγκριθέντος επιχειρηματικού σχεδίου. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων αποτελούν επιλογές του ίδιου και δεν ευθύνονται παρά μόνο για πράξεις και παραλείψεις έναντι του πελάτη τους, όχι έναντι του προγράμματος.

Για να διαλέξετε σύμβουλο
 1. Η υφιστάμενη κρίση έχει οδηγήσει πολλούς συμβούλους επιχειρήσεων να μειώσουν κάθετα τις αμοιβές τους, απειλώντας όμως άμεσα την ποιότητα της εργασίας τους. Συνεπώς, μην επιλέγετε πάντοτε τη φθηνότερη λύση, από αυτές που σας προσφέρονται.
 2. Πολλές συμβουλευτικές εταιρίες υπόσχονται δωρεάν υποβολή της αίτησης, σίγουρη επιτυχία και αμοιβή μόνο σε περίπτωση επιτυχούς ένταξης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το αν πιστεύετε στα θαύματα! Προσοχή: αν πιστεύετε στα θαύματα, θυμηθείτε ότι έχετε να χάσετε πιθανώς, είτε το χρόνο σας και την ένταξή σας στο πρόγραμμα, είτε την ηθική και νομική σας ακεραιότητα.
 3. Διακρίνετε εξ αρχής, τη διάθεση του συμβούλου να σας εμπλέξει στη δημιουργία και την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα υποβάλλει. Αυτό είναι καλό! Μην ξεχνάτε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι δικό σας και αφορά τη δική σας επιχείρηση. Μην αφήνετε σε καμία περίπτωση να συνταχθεί χωρίς τη δική σας επιμέλεια.
 4. Σε κάθε πρόγραμμα, υποβάλλονται συγκεκριμένες οικονομικές προσφορές για δαπάνες που περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Μην αφήνετε το σύμβουλο να παίξει αυτό το "παιχνίδι". Αναζητείστε εσείς τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και ποιότητας, σαν να μην υπήρχε η επιδότηση. Μην ξεχνάτε ότι μία υπερ-τιμολογημένη δαπάνη περιλαμβάνει και τη δική σας υπερ-τιμολογημένη συμμετοχή, καθώς και αυξημένο ΦΠΑ. Μην αφήσετε το σύμβουλο να επωφελείται από τις δικές σας αγορές. Αυτός αμείβεται απευθείας από εσάς.
 5. Αναπτύξτε περιληπτικά στον υποψήφιο σύμβουλό σας το επιχειρηματικό πλάνο που έχετε στο μυαλό σας. Ακούστε αν έχει να σας συμβουλέψει κάτι σχετικά με την ουσία του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Ο σύμβουλός σας θα πρέπει να σας καθοδηγήσει στην επιτυχία του επιχειρηματικού σας σχεδίου, όχι απλά στην επιδότησή του.
 6. Βασικά κριτήρια για τη θετική βαθμολόγηση ενός αιτήματος υπαγωγής σε επιχειρηματική ενίσχυση είναι, μεταξύ άλλων, η καινοτομία και η βιωσιμότητα του εκάστοτε εγχειρήματος. Ζητείστε να μάθετε από το μελλοντικό σας συνεργάτη, ποια είναι τα κριτήρια που διαμορφώνουν θετικά τη βαθμολογία σας. Τα γνωρίζει; Μπορεί να συνεισφέρει με την εργασία του, ώστε να βελτιωθεί η βαθμολογία σας; Ο σύμβουλός σας θα πρέπει να μπορεί να σας κατευθύνει στην καινοτομία, στην εφαρμογή της και τελικά στην αποκόμιση κέρδους από αυτήν.
 7. Κάντε αυτό που κάνετε σε κάθε σας συναλλαγή, εκτός από γιατρούς και δικηγόρους! Μην αναζητάτε την "αυθεντία". Αναζητήστε τον επαγγελματία, τον άνθρωπο. Αποφύγετε τους θαυματοποιούς και αναζητείστε τους συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους τεχνοκράτες.
Οι επιτήδειοι έχουν κάνει τη δουλειά τους, στο δημόσιο χρήμα, το ΕΣΠΑ, τον αναπτυξιακό νόμο και αλλού. Αν θέλουν (και αν μπορούν) ας συνεχίσουν μόνοι τους. Τουλάχιστον χωρίς τη δική σας συνδρομή.

Spiral

Σχόλια