Ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Από το τέλος του τρέχοντος μηνός αναμένεται η έναρξη της υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020,  όπου η χώρα μας αναμένεται να αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 20 δισ. ευρώ, οι οποίοι μαζί με την εθνική συμμετοχή θα αγγίξουν τα 26 δισ. ευρώ.

Οι κλάδοι που θα επιδοτηθούν είναι οι κάτωθι:
  • Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία - Ανταγωνιστικότητα.
  • Μεταρρύθμιση του Δημοσίου.
  • Περιβάλλον - Μεταφορές.
  • Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Απασχόληση.
  • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
  • Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας.
Η Spiral αναλαμβάνει τη σύνταξη και τη διαχείριση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σας σχεδίου, είτε αφορά στην ίδρυση, είτε στην επέκταση ή ακόμα και βελτίωση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων.

Spiral

Σχόλια