Μεγάλη μείωση των εμπορευματικών συναλλαγών τον Ιούλιο εξαιτίας των capital controls

Μεγάλη μείωση στις εμπορευματικές συναλλαγές παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο, ως συνέπεια των capital controls, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά τον µήνα Ιούλιο 2015 ανήλθε στο ποσό των 3.023,6 εκατ., έναντι 4.449,0 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας µείωση 32,0%.

Τον ίδιο μήνα, η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 2.308,7 εκατ. ευρώ, έναντι 2.509,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 8,0%.

Έτσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε 714,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1.939,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2014, παρουσιάζοντας μείωση 63,1%.

Σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2015, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε 9.977,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 19,5%. Η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 25.302,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 10,1%, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 15.325,0 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2,7%.

Spiral

Σχόλια