Μειώνεται σταδιακά η ανεργία στην Ευρωζώνη

Με αργό ρυθμό μειώνεται η ανεργία στην Ευρωζώνη, αφού το ποσοστό της τον Ιούλιο υποχώρησε στο 10,9% (από 11,1% τον Ιούνιο και 11,6% ένα χρόνο πριν). Το ποσοστό αυτό βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2012.

Ωστόσο, παραμένει υπερδιπλάσιο σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπου η ανεργία την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε στο 5,3%. Οι ουρές των ανέργων στην Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 213.000 άτομα τον Ιούλιο και κατά 1,6 εκατ. σε δωδεκάμηνο ορίζοντα. Παρόλα αυτά 17,5 εκατ. άνθρωποι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται σε Ελλάδα με 25%, Ισπανία με 22,2%, Kύπρο με 16,3%, Πορτογαλία με 12,1% και Ιταλία με 12%. Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στη Γερμανία με 4,7%, το Λουξεμβούργο με 5,7% και την Αυστρία με 5,8%.

Spiral

Σχόλια