4 προτάσεις για την οικονομία από τον ΣΕΒ

Τέσσερις προτάσεις για την οικονομία κοινοποίησε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, με επιστολή προς τους επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την αντιστροφή της αποδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ειδικότερα, ο ΣΕΒ προτείνει τα κάτωθι:

1. Προώθηση μιας νέας εθνικής επενδυτικής στρατηγικής με έμφαση σε οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις.
- Εθνικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων, με κριτήρια την μακροχρόνια οικονομική απόδοση, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.
- Σταθερό και απλπό φορολογικό πλαίσιο.
- Απλοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών.

2. Ανάκαμψη της βιομηχανίας και της μεταποίησης για τη μείωση της ανεργίας και την ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας.
- Δημιουργία Υπουργείου Βιομηχανίας.
- Στρατηγική προσέλκυσης επενδύσεων.
- Ανάπτυξη δυναμικών κλάδων της οικονομίας.

3. Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και των καθυστερήσεων στη Δικαιοσύνη.
- Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών και τιμολόγησης.
- Παρακολούθηση μέσω συστημάτων ιχνηλασιμότητας του εφοδιασμού (καύσιμα, τσιγάρα) για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου.
- Ηλεκτρονικές προμήθειες σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.
- Ψηφιοποίηση της δικαστικής ύλης.

4. Αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
- Σύσταση αυτοτελούς δημόσιου φορέα ειδικού σκοπού υπό τον πρωθυπουργό, για το συντονισμό της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων.
- Ανεξάρτητο Παρατηρητήριο των μεταρρυθμίσεων για την αποτίμηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων και τη διατύπωση προτάσεων.

Spiral

Σχόλια