Κάθετη πτώση στους τζίρους των επιχειρήσεων από τo capital control

Κάθετη πτώση στους τζίρους των επιχειρήσεων προκλήθηκε από την επιβολή του capital control στις τράπεζες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που έγινε από τις 21 έως τις 27 Ιουλίου. Χαρακτηριστικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το 90% των επιχειρήσεων παρουσιάζει μείωση στον κύκλο εργασιών του, που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 48%.


Ειδικότερα: 
  • Το 31,9% των επιχειρήσεων παρουσιάζει μείωση στο τζίρο τους μεγαλύτερη από 70%.
  • Το 19,3% παρουσιάζει μείωση 50 - 70%.
  • Το 23,1% παρουσιάζει μείωση 20 - 50%.
  • Το 11,5% παρουσιάζει μείωση έως 20%.
  • Το 12,5% δεν επηρεάστηκε από τo capital control.
  • Τέλος, ένα 0,8% παρουσίαζε αύξηση στον κύκλο εργασιών του.

Spiral

Σχόλια