Κι ένα καλό: μειώθηκε κατακόρυφα το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ!

Τη μεγαλύτερη μείωση ανάμεσα σε όλα τα κράτη - μέλη της ευρωζώνης παρουσίασε το ελληνικό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, πέφτοντας από το 177,1% το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 168,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το συνολικό χρέος των κυβερνήσεων της ευρωζώνης αυξήθηκε στο 92,9% του συνολικού ΑΕΠ των χωρών αυτών από 92% τους τρεις τελευταίους μήνες του 2014, ενώ σημειώνεται ότι βάσει των κανόνων της ΕΕ, τα δημόσια χρέη δεν πρέπει να ξεπερνούν το 60% του ΑΕΠ.

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη αύξηση δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη καταγράφηκε στην Ιταλία, όπου ανήλθε στο 135,1% του ΑΕΠ από το 132,1%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία, της οποίας το χρέος αυξήθηκε στο 97,5% του ΑΕΠ από το 95,6%.

Στις χώρες, των οποίων το κρατικό χρέος μειώθηκε, περιλαμβάνονται η Γερμανία και δύο χώρες που, όπως η Ελλάδα, εντάχθηκαν σε προγράμματα στήριξης, η Κύπρος και η Πορτογαλία.

Spiral

Σχόλια