Τελευταία της ΕΕ η Ελλάδα στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου

Την τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας κατέχει η Ελλάδα, αφού συγκεντρώνει ποσοστό μόλις 18,3% στις ηλεκτρονικές πωλήσεις που πραγματοποιούνται, τη στιγμή που ο μέσος Κοινοτικός όρος βρίσκεται στο 25,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου για το 2014.

Πρώτη χώρα αναδεικνύεται το Λουξεμβούργο με 46,4% επί των πωλήσεων, ενώ ακολουθούν η Λετονία με 37,2% και η Ρουμανία με 36%. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάτω από το μέσο όρο βρίσκονται άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις των οποίων αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25,7% του συνολικού τους τζίρου.

Spiral

Σχόλια