Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά

Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στην ελληνική αγορά διαβλέπει o πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και διευθύνων σύμβουλος της Attica Venture Γιάννης Παπαδόπουλος, στο ΑΠΕ, επισημαίνοντας τον ρόλο των εταιριών επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venrure Capital - VC) στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο κ.Παπαδόπουλος, εκτιμά ότι υπάρχουν περισσότερες από 500 επενδυτικές ευκαιρίες που αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια, σε αγορές με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως στην αγροτική τεχνολογία και διατροφή, τις τεχνολογίες πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας, τον τουρισμό, την ενέργεια, τις υποδομές, τις τεχνολογίες φαρμάκου και την αγορά υγείας.


Σχόλια