Έως τις 30/6 η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Ένας νέος διαγωνισμός ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας ανακοινώθηκε από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο διαγωνισμός έχει στόχο την εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες στους ταξιδιώτες και θα βελτιώσουν τη λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και όλης της αεροδρομιακής κοινότητας.

Ο διαγωνισμός, με την επωνυμία "The Digital Gate", πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), ενώ υποστηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, όπως Microsoft, IBM, Cisco κ.ά. 

Επισημαίνεται, ότι στη δημιουργική ευχέρεια των υποψήφιων τίθεται μια σειρά από «προκλήσεις», που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αεροδρομιακή κοινότητα, όπως:
  • Διευκόλυνση και βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας για τα μέλη της κοινότητας του αεροδρομίου (επιβάτες, εργαζόμενοι, επισκέπτες, επιχειρήσεις, κ.α.)
  • Εξατομίκευση υπηρεσιών και συστήματα συστάσεων
  • Δυναμική επιλογή των κατάλληλων μέσων επικοινωνίας
  • Αποτελεσματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Networking)
  • Προσαρμογή των υπηρεσιών στην τοποθεσία του επιβάτη στο αεροδρόμιο (location-based services).
Οι ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση του διαγωνισμού θα βοηθηθούν από οργανωτικής και τεχνικής πλευράς στην υλοποίηση των προτάσεών τους, στο πλαίσιο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη παροχή κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής που υποστηρίζουν το πρόγραμμα. Παράλληλα ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών θα επιλέξει ποιές από αυτές τις ιδέες / προτάσεις θα αξιοποιηθούν και σε πραγματικό περιβάλλον.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στο www.thedigitalgate.gr.

Spiral


Σχόλια