Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ανακοίνωσε ότι η δράση κατάρτισης/επανακατάρτισης αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων με τίτλο «Προγράμματα κατάρτισης / επανακατάρτισης εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας»,  είναι ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, καθώς διατίθενται ακόμη θέσεις συμμετοχής σε ορισμένες Περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Μακεδονία.

Σκοπός των έργων είναι η συνεισφορά αφενός, στην αύξηση της συμμετοχής της εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων (έως 3 άτομα προσωπικό) σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας σε ενέργειες κατάρτισης και αφετέρου, στην αναβάθμιση των προσόντων των εν δυνάμει ωφελούμενων.

Ευρύτερη επιδίωξη των έργων αποτελεί η διασφάλιση της εργασίας και της εργασιακής εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των προγραμμάτων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/06/15.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 40 ώρες και αφορά αυτοαπασχολούμενους με 0-3 άτομα προσωπικό και εργαζόμενους, ενώ ο κάθε ωφελούμενος θα λάβει 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης.

Οι 11 διδακτικές ενότητες αφορούν σε:
 1. Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης
 2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία
 3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες επιχειρήσεων
 4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – ‘Business to Business’
 5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
 6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
 7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
 8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
 9. Οργανωτικές ικανότητες
 10. Ικανότητα επικοινωνίας
 11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας.
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.epanakatartisi.gr στην καρτέλα«Δηλώσεις Συμμετοχής», 
για να ενημερωθείτε για τις περιφέρειες της χώρας που οι θέσεις αυτές είναι ακόμη διαθέσιμες.

Spiral


Σχόλια