Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα καταγράφει σχετική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με την οποία 3 στους 10 χρήστες του διαδικτύου αγοράζουν προϊόντα μέσω ίντερνετ, με τη μεγαλύτερη δυναμική να να έχουν τα φάρμακα, τα οποία παρουσιάζουν ετήσια αύξηση κατά 101%!

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας, που αφορά το 2014, συνοψίζονται ως εξής:

1). 3 στους 10 Έλληνες χρήστες του διαδικτύου πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.
2). Οι καταναλωτές του διαδικτύου είναι περισσότερο γυναίκες.3). Οι καταναλωτές του διαδικτύου είναι νέοι υψηλού μορφωτικού επιπέδου.
4). Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη δυναμική αύξησης είναι τα φάρμακα.5). Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη δυναμική μείωσης είναι το υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης.


6). Το 73% των διαδικτυακών καταναλωτών συναλλάσσεται με ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα.


Σχόλια