Στο 3,5% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2014

Στο 3,5% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε τo 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας, ενώ το δημόσιο χρέος έφτασε το 177,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την πρώτη κοινοποίηση των στοιχείων για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης και της ΕΕ, το έλλειμμα ήταν κατά μέσο όρο 2,4% και 2,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, ενώ το χρέος έφτασε το 91,9% του ΑΕΠ στις χώρες του ευρώ και το 86,8% στους «28» της ΕΕ.

Συνολικά, 12 κράτη μέλη παρουσίασαν έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Κύπρο, με 8,8% και την Ισπανία, με 5,8%.

Σε ό,τι αφορά το χρέος, το 2014, 16 κράτη εμφάνισαν ποσοστά άνω του 60% και μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Ιταλία με 132,1% και η Πορτογαλία με 130,2%.

Εξάλλου, το 2014, το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε στα 179,081 δισ. ευρώ από 182,438 δισ. ευρώ το 2013 και το χρέος μειώθηκε στα 317,094 δισ. ευρώ από 319.178 δισ. ευρώ το 2013. Οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκαν από 60,1% το 2013 σε 49,3% το 2014, ενώ τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν από 47,8% σε 45,8%.

Spiral

Σχόλια