Έως τις 22 Μαΐου ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομίας & Νεανικής Επιχειρηματικότητας "ideatree"


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), διοργανώνει τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatree».

Οι στόχοι του Διαγωνισμού είναι:
  • Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Ελλάδα.
  • Η ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στο νεανικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας
  • Η προώθηση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας καθώς και της εξωστρέφειας ως βασικής φιλοσοφίας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας και την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της.
  • Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και καινοτομίας.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επιχειρηματικών ιδεών είναι η 22 Μαΐου 2015.

Οι ομάδες με τις 5 επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000€.

Εξάλλου, οι 5 καλύτερες προτάσεις θα έχουν την δυνατότητα στέγασης τους στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους-θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο Orange Grove, Found.ation, Impact Hub Athens, The Cube Athens και στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α), ενώ η πρώτη ομάδα θα γίνει δέκτης αντίστοιχων υποτροφιών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο www.ideatree.gr.

Spiral

Σχόλια