Ενδείξεις ανάκαμψης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το 2014

Ενδείξεις για ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2014, σε σχέση με το 2013, καταγράφουν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγχώρια επιχειρηματικότητα χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:
  1. Αυξητικές τάσεις στη νέα επιχειρηματικότητα (σε αρχικό στάδιο).
  2. Μεγάλος φόβος αποτυχίας στα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα.
  3. Κυριαρχία πολλών μικρών / οικογενειακών επιχειρήσεων.
  4. Πολύ μεγάλο ποσοστό αναστολής λειτουργίας στις επιχειρήσεις.
  5. Μεγάλη κυριαρχία της επιχειρηματικότητας από ανάγκη σε σχέση με την επιχειρηματικότητα εξαιτίας ευκαιρίας.
  6. Κυρίαρχο επιχειρηματικό προφίλ, αυτό του άνδρα (22-44 ετών) με τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην παροχή υπηρεσιών.
  7. Χαμηλά επίπεδα καινοτομίας (σύμφωνα με τους πελάτες).
  8. Υψηλά επίπεδα καινοτομίας (σύμφωνα με τους επιχειρηματίες).
  9. Εσωστρεφής χαρακτήρας των επιχειρήσεων.
  10. Καλύτερη δυναμική στην επιχειρηματικότητα των νέων, σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος της ανταγωνιστικότητας της επιχειρηματικής πρακτικής στην Ελλάδα είναι μακρύς.

Αναλυτικά το αρχείο της έρευνας μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ...

Σχόλια