Τα πεδία ανηθικότητας στις επιχειρήσεις

Η ανηθικότητα στις επιχειρήσεις παρουσιάζεται με πολλές μορφές, μικρές ή μεγάλες παραβάσεις συμβαίνουν καθημερινά και μπορεί να επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους. Από μία μικροκλοπή, έως μία καταστροφική πρακτική για το περιβάλλον, τίποτε ανήθικο δεν μπορεί να είναι ανεκτό. Μία αυστηρή ηθική πολιτική θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή πορεία και ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Ποια είναι όμως τα πιο συνηθισμένα πεδία ανηθικότητας στην επιχείρηση, τα οποία πρέπει να προληφθούν και να κατασταλούν;


1. Μικροκλοπές

Η κλοπή των εργαζομένων από την εργασία είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο, που μάλιστα από τους ίδιους τους εργαζόμενους φαντάζει ως κάτι σχεδόν ηθικό: γραφικές ύλες, μικρό εργαλεία, καύσιμα, χρήση εταιρικής περιουσίας για ιδιωτικούς σκοπούς, συμπερίληψη ιδιωτικών εξόδων στα εταιρικά κ.ά. Αυτές οι μικροκλοπές έχουν συνήθως συνέπειες για όλους τους εργαζόμενους, ασχέτως συμμετοχής τους σε αυτές, οι οποίοι υποβάλλονται σε πιο αυστηρά πλαίσια εργασίας και συμπεριφοράς.

2. Σχέσεις με τους πωλητές

Συχνό φαινόμενο είναι επίσης, στις επιχειρήσεις που πουλούν σε άλλες επιχειρήσεις (B2B), είναι η δημιουργία προσωπικών σχέσεων του πελάτη με τον πωλητή, έτσι ώστε να προκύπτουν οφέλη προς τον εκπρόσωπο του πελάτη και όχι προς όφελος της επιχείρησης που εργάζεται. Η λήψη δώρων από τους πωλητές κατά τις συναλλαγές μπορεί βεβαίως να έχει και νομικές συνέπειες.

3. Παρέκκλιση κανονισμών

Η παρέκκλιση των κανονισμών είναι συχνά ένα ψυχολογικό φαινόμενο: αν, για παράδειγμα, ζητηθεί από έναν υπάλληλο να παρεκκλίνει κάποιου κανονισμού, αυτός ενδέχεται να το κάνει γιατί η αφοσίωση στον προϊστάμενο, μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτήν για τους κανονισμούς. Επίσης, η κάλυψη συναδέλφων στις παρεκκλίσεις τους από τους κανονισμούς είναι επίσης ένα συχνό φαινόμενο, που επηρεάζει τη λειτουργία της επιχείρησης και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα του σχεδιασμού της.

4. Περιβαλλοντικά θέματα

Ανήθικη είναι η συμπεριφορά των επιχειρήσεων όταν από τη δραστηριότητά τους προκύπτουν προβλήματα για το περιβάλλον, όπως ατμοσφαιρική ρύπανση, μόλυνση του εδάφους ή του νερού. Αυτή η συμπεριφορά επιδρά σημαντικά στη στάση των καταναλωτών απέναντι στην επιχείρηση. Εξάλλου, οι νομικές συνέπειες συχνά είναι εξαιρετικά μεγάλες, ενώ ενδέχεται η επιχείρηση να αντιμετωπίσει και μεγάλες φθορές στον εξοπλισμό της.

5. Αμοιβές και συνθήκες εργασίας

Ένας άλλος τομέας ανήθικης συμπεριφοράς είναι αυτός των αμοιβών των εργαζόμενων και των συνθηκών εργασίας τους, όπως επίσης και η ανασφάλιστη εργασία. Οι πρακτικές αυτές μπορεί να έχουν, όχι μόνο νομικές επιπτώσεις, αλλά και σημαντική επίδραση στην απόδοση των εργαζόμενων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πίεση που μπορεί να δέχεται μία επιχείρηση ή ένας εργαζόμενος από τη
οικονομική κρίση δεν αποτελεί δικαιολογία ανήθικης συμπεριφοράς.

Spiral

Σχόλια