Η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. στη μείωση κόστους έναρξης μιας επιχείρησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσφατα ενημέρωση για την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στις χώρες της Ένωσης, το 2014 σε σχέση με τη δέσμευση τους να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται και να μειώσουν το κόστος έναρξης για να ξεκινήσει κάποιος μια επιχείρηση.

Συνολικά η Ε. Ε. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη μείωση του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για την έναρξη μιας επιχείρησης.

Ενδεικτικά το 2008 ο μέσος όρος χρόνου και κόστους δημιουργίας μιας επιχείρησης ήταν 9 ημέρες και 463,00 ευρώ. Το 2014 ο χρόνος έχει πέσει μόνο στις 3,5 ημέρες και το κόστος στα 372,00 ευρώ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την καλύτερη πρόοδο στη μείωση του χρόνου δημιουργίας μια ατομικής επιχείρησης, με την απλοποίηση των διαδικασιών, την πέτυχαν η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Σουηδία. Η Ελλάδα όμως, μαζί με την Βουλγαρία, πέτυχαν την καλύτερη πρόοδο στη μείωση του κόστους χάρη στην απλοποίηση των διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα σημείωσε μαζί με άλλες 5 χώρες βελτίωση σε όλους τους στόχους που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση της έναρξης μιας επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια