Παρακίνηση στην εργασία: Η Θεωρία των Δύο Παραγόντων

Τι είναι αυτό που κάνει μερικούς ανθρώπους να εργάζονται περισσότερο και άλλους λιγότερο; Πως μπορεί ο μάνατζερ να επηρεάσει την απόδοση των ατόμων που εργάζονται στην επιχείρηση; Η Θεωρία των Δύο Παραγόντων μπορεί να δώσει τις απαντήσεις σε μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με αυτή, οι εργαζόμενοι βιώνουν αποθαρρυντικούς και ενθαρρυντικούς παράγοντες για την απόδοσή τους κατά την εργασία τους:

1. Παράγοντες Υγιεινής
Είναι οι εξωτερικές συνθήκες που οδηγούν σε δυσαρέσκεια τους υπαλλήλους και μπορούν να προκαλέσουν μειωμένη απόδοση, που όμως δεν αποτελούν κίνητρό απόδοσης και δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους:
- Οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους - το κλίμα
- Η ασφάλεια και υγιεινή κατά την εργασία
- Ο μισθός και οι ασφαλιστικές παροχές
- Οι συνθήκες εργασίας
- Η κοινωνική θέση που συνοδεύει τη θέση εργασίας
- Η ποιότητα της εποπτείας των προϊσταμένων
- Η γενικότερη πολιτική της εταιρίας
- Άλλα οφέλη.

2. Κίνητρα
Είναι οι εσωτερικές συνθήκες που παρακινούν τους εργαζόμενους και έχουν ως αποτέλεσμα τις καλές επιδόσεις στην εργασία και έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας. Η απουσία αυτών των συνθηκών δεν οδηγούν σε δυσαρέσκεια:
- Η επιτυχία
- Η αναγνώριση
- Η εργασία αυτή καθαυτή
- Η υπευθυνότητα
- Η εξέλιξη
- Η προσωπική ανάπτυξη.

Η Θεωρία των Δύο Παραγόντων υποστηρίζει ότι βελτιώνοντας τα κίνητρα στην εργασία και διασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο για τους παράγοντες υγιεινής, μπορεί να επιτευχθεί μία εσωτερική κατάσταση στους εργαζομένους, που χαρακτηρίζεται από ικανοποίηση και διάθεση συνεισφοράς.

Θετικές συμβουλές για τους εργοδότες και τους μάνατζερ είναι να:
  1. Εμπλουτίσουν τα αντικείμενα εργασιών των υφισταμένων τους
  2. Αυξήσουν την αυτονομία στην εργασία
  3. Διευρύνουν τους τρόπους διοίκησης.

Σχόλια