Μίνι bank run στις ελληνικές τράπεζες

7,8 δις ευρώ μειώθηκαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στις ελληνικές τράπεζες το Φεβρουάριο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι οι συνολικές καταθέσεις ανέρχονται πλέον στα 147,523 δις ευρώ.

Εν αντιθέσει με τη σταθερότητα που αναδεικνύουν οι καταθέσεις στην Ε.Ε., ο ρυθμός των αναλήψεων χαρακτηρίζεται ως "Μίνι bank run", αφού και τον Ιανουάριο οι εκροές είχαν φτάσει τα 12,7 δις ευρώ, ενώ οι αναλήψεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, ανέρχονται στα 23,829 δις, χωρίς να περιλαμβάνονται οι κινήσεις του Μαρτίου.

Σημειώνεται ότι μικρή αύξηση των καταθέσεων παρουσιάστηκε εντός του 2014, αφού από τα 161 περίπου δις ευρώ τον Ιανουάριο, αυξήθηκαν στα 165 δις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Spiral

Σχόλια