Στις 7 Απριλίου η καταληκτική ημερομηνία για τον 5ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν για 5η συνεχή χρονιά τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες το πολύ πέντε ατόμων.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.mke.aueb.gr .

Spiral

Σχόλια