Έως τις 29 Μαρτίου οι υποβολές αιτήσεων για το διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών του Anatolia

Έως τις 29 Μαρτίου 2015 θα μπορούν να υποβάλουν την περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας (max 300 λέξεις) οι συμμετέχοντες στο "2nd Annual John and Mary Pappajohn Business Plan Award" του Anatolia School of Business.

O διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους και νέες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ο διαγωνισμός προσφέρει 5 βραβεία των €4.000 στα 5 επιχειρηματικά πλάνα που θα αξιολογηθούν υψηλότερα από όσα θα κατατεθούν και θα παρουσιαστούν στον διαγωνισμό.

Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν βάσει της ιδέας που θα καταθέσουν, αλλά και των προσωπικών τους επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, θα κριθεί η καινοτομία, η βιωσιμότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της κατατεθειμένης πρότασης, ενώ στις επόμενες φάσεις θα αξιολογηθεί η γνωστική επάρκεια, η αφοσίωση, η επικοινωνιακή ικανότητα των διαγωνιζομένων, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης του χρηματικού επάθλου (σε περίπτωση νίκης).

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Anatolia College of Thessaloniki.


Σχόλια