Οι εξαγωγές μας το 2014 - Τα πιο δημοφιλή προϊόντα

Μικρή μείωση των εξαγωγών καταγράφηκε στη χώρα μας το 2014, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Ειδικότερα, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών άγγιξε τα 27 δισ. ευρώ (26,9 δισ. ευρώ έναντι 27,3 δισ. το 2013), με μικρή υποχώρηση της τάξης του 1,5%. Επισημαίνεται ότι ο αποδέκτης του μεγαλύτερου ποσοστού (65%) των ελληνικών εξαγωγών είναι η Ε.Ε..

Όσο αφορά στα 10 κορυφαία εξαγώγιμα προϊόντα μας σε χρηματικές αξίες, αυτά είναι: ορυκτέλαια πετρελαίου, φάρμακα, φύλλα από αργίλιο, εμπιστευτικά προϊόντα, ψάρια, συσκευασμένα λαχανικά, τυριά, σωλήνες, βαμβάκι και μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 ανακόπηκε η πτωτική πορεία των εισαγωγών των προηγούμενων ετών, αφού καταγράφεται αύξηση κατά 1,4% και η συνολική αξία τους διαμορφώθηκε σε 46,76 δισ. ευρώ από 46,13 δισ. ευρώ κατά το 2013.
Σχόλια