Στην 11η θέση της Ε.Ε. η Ελλάδα αναφορικά με την καινοτομία

Δημοσιεύτηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης τα αποτελέσματα της έρευνας για την «Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις» την περίοδο 2010 έως και 2012. Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2014 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, με αναφορά στην τριετία 2010-2012 και τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ελλάδα απεστάλησαν στην Eurostat, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2012.

Σύμφωνα με την έρευνα η χώρα μας βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε., όσον αφορά στο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων. Τα μεγάλα αστικά κέντρα εξακολουθούν να είναι πόλοι έλξης της καινοτομικής δραστηριότητας, αλλά και η περιφέρεια καταγράφει σημαντικές επιδόσεις. Περιφέρειες, όπως η Κρήτη ή η Στερεά Ελλάδα, αποτελούν κεντρικά σημεία στον καινοτομικό χάρτη της χώρας.

Είναι βέβαια χαρακτηριστικό (όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα), ότι η καινοτομία σε επίπεδο προϊόντος περιορίζεται στο 19,51% των καινοτομιών, ενώ οι περισσότερες καινοτομίες παρουσιάζονται στη λειτουργία των επιχειρήσεων.Το πλήρες κείμενο της έρευνας μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ...

Spiral


Σχόλια