Το ανανεωμένο Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας της Spiral είναι πλέον διαθέσιμο στο www.spiral.com.gr

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Spiral το ανανεωμένο Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας της Spiral.

Περιλαμβάνοντας μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα, τη διοίκηση επιχειρήσεων και σε ειδικές επιμέρους θεματικές ενότητες, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για το νέο επιχειρηματία, δημιουργώντας του νέους ορίζοντες μάθησης.

Επισκεφτείτε λοιπόν την ιστοσελίδα της Spiral στην ενότητα SPIRAL’S FREE, υποβάλετε το e-mail σας και αποκτείστε δωρεάν το ηλεκτρονικό «Εγχειρίδιο επιχειρηματικότητας» της Spiral!

Σχόλια