Εφαρμογή για smartphones φέρνει κοντά καταναλωτές και επιχειρήσεις με τις ίδιες ηθικές αξίες!

Η Glia είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή για smartphones, που αποκαλύπτει τις όποιες ηθικές αξίες διακατέχουν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να διαλέξουν αυτές που έχουν τις ίδιες αξίες με αυτούς.

Όταν οι καταναλωτές έχουν τόσο μεγάλο εύρος επιλογών στις αγορές τους, είναι φυσικό στα κριτήρια επιλογής τους να συμπεριλαμβάνουν και το ηθικό προφίλ των επιχειρήσεων. Καθώς λοιπόν πολλές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πιο υπεύθυνα πλέον τις υποχρεώσεις τους έναντι της κοινωνίας, η Glia, δημιουργεί ένα πλήρες προφίλ για κάθε καταναλωτή, αναφορικά με τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές του αξίες, επιτρέποντάς τον να επιλέξει ανάμεσα σε επιχειρήσεις που υποστηρίζουν ή απορρίπτουν τις εν λόγω αξίες.

Στην αρχή οι καταναλωτές πρέπει να δημιουργήσουν το προφίλ τους στην Glia και να απαντήσουν σε μία σειρά απλών ερωτημάτων, αναφέροντας θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, που θα ήθελαν να υποστηρίξουν. Στη συνέχεια, η εφαρμογή πληροφορεί το χρήστη με ποιες επιχειρήσεις ταιριάζει το ηθικό του προφίλ.

Για να στηθεί σωστά αυτός μηχανισμός, οι άνθρωποι της Glia έχουν πραγματοποιήσει μία εκτεταμένη έρευνα στις πρακτικές των 200 μεγαλύτερων επιχειρήσεων των Η.Π.Α., διαμορφώνοντας με τα στοιχεία που προέκυψαν έναν αλγόριθμό, από τον οποίο προκύπτει η βαθμολογία και η κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα με το προφίλ τους. Έχοντας μπροστά τους λοιπόν οι καταναλωτές αυτά τα στοιχεία μπορούν να επιλέξουν τις επιχειρήσεις με τις οποίες ταιριάζουν καλύτερα.

Η Glia δημιουργήθηκε την προηγούμενη χρονιά, έχοντας την πεποίθηση ότι οι πολιτικό-οικονομικές συμμαχίες διαμορφώνονται συχνά εις βάρος των πολιτών. Θα μπορούσε άραγε να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα, δίνοντας στους πολίτες να επιλέγουν τις πιο υπεύθυνες κοινωνικά
επιχειρήσεις;

Η επιχειρηματική ιδέα της Glia διακρίθηκε παγκόσμια, ως μία από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιδέες την τελευταία εβδομάδα του φετινού Φεβρουαρίου.

Spiral
Σχόλια