Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Ελλάδα

Σε περισσότερες από 1.177.000 εκτιμώνται οι συνολικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα για την περίοδο 2010-2020, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop, 2013). Αν και οι συνολικές θέσεις εργασίας αναμένονται μειωμένες κατά 227.000, ωστόσο η σχετική έρευνα αναδεικνύει τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Ειδικότερα, τα επαγγέλματα που εντοπίζονται οι περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης είναι τα εξής:
  • 270.000 εξειδικευμένοι εργάτες στους τομείς γεωργίας και αλιείας
  • 162.000 υπάλληλοι στον κλάδο υπηρεσιών και πωλητές
  • 157.000 διάφορα στελέχη επιχειρήσεων
  • 156.000 νομικοί, ανώτατα διοικητικά στελέχη και μάνατζερ
  • 139.000 τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων και τα συνδεόμενα επαγγέλματα.
Ενώ αναφορικά με τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, οι θέσεις εργασίας κατανέμονται ως εξής:
  • 448.000 θέσεις στον τομέα των μεταφορών και της διανομής προϊόντων
  • 290.000 θέσεις στον πρωτογενή τομέα
  • 207.000 θέσεις σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες
  • 66.000 θέσεις στη μεταποίηση
  • 32.000 θέσεις στον κατασκευαστικό τομέα.Σχόλια