Από τη σπείρα του αποπληθωρισμού στην ανάπτυξη

Στο 2,8%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 μηνών, επιταχύνθηκε ο αποπληθωρισμός τον Ιανουάριο, από 2,6% που είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι τιμές στην Ελλάδα υποχωρούν διαρκώς εδώ και 23 μήνες εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποτροπή της.

Σημειώνεται ότι οι αποπληθωριστικές πιέσεις δεν είναι φαινόμενο μόνο της Ελλάδας, αφού και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη τον Ιανουάριο ο αποπληθωρισμός έφτασε το 0,6%.

Σε κάθε περίπτωση, όσο περισσότερο διατηρείται η αρνητική διαταραχή της συνολικής ζήτησης στην οικονομία, τόσο περισσότερο η οικονομία διατρέχει τον κίνδυνο εισόδου σε σπείρα αποπληθωρισμού. Το φαινόμενο της σπείρας του αποπληθωρισμού, είναι η κατάσταση κατά την οποία ο αποπληθωρισμός ανατροφοδοτείται στο διηνεκές, από τις γενεσιουργούς του αιτίες, όπως οι μειώσεις τιμών των αγαθών, των υπηρεσιών και κεφαλαίων, τη μείωση της ρευστότητας, καθώς και από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και του ΑΕΠ και από την απομείωση της αξίας των
χρεογράφων, τις υφιστάμενες χρεοκοπίες και την ανεργία.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και
Προβλέψεων της Eurobank, διαπιστώνεται ότι στην περίπτωση που "οι αποπληθωριστικές πιέσεις συνεχιστούν περισσότερο από το 2014" τότε "οι αρχές θα πρέπει να παρέμβουν άμεσα με ενεργές πολιτικές τόνωσης της οικονομίας με νομισματικά και δημοσιονομικά μέσα", καθώς και "με ευθεία ποσοτική επέκταση της προσφοράς χρήματος". Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε, έρχεται και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθέρμανση της οικονομίας με το λεγόμενο "Πακέτο Γιουνκέρ" (ή Ντράγκι), ύψους 315 δις ευρώ, ένα γεγονός από το οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να αντλήσει τα μέγιστα και συναρτήσει του ήδη εγκεκριμένου ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ύψους 19 δις ευρώ, να οδηγηθεί ξανά στις ατραπούς της ανάπτυξης και την έξοδο από τη σπείρα του αποπληθωρισμού.

Spiral

Σχόλια