Έως τις 31 Μαρτίου η υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα καινοτομίας "Egg"

Έως τις 31 Μαρτίου του 2015 δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή ή απόφοιτο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, φορέα μίας πρωτότυπης επιχειρηματικής ιδέας και ηλικίας 18-40 ετών, να υποβάλλει την αίτησή του και μία σύνοψη επιχειρηματικού σχεδίου, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας "Egg".

Οι βασικές παροχές για τους διακριθέντες συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αναφέρονται στην υποστήριξη για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού και σε τομείς όπως:
  • Κτιριακές υποδομές, γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων
  • Mentoring
  • Υπηρεσίες μιας στάσης (λογιστικά, νομικά, θέματα κατοχύρωσης κ.ά.)
  • Επιχειρηματική κατάρτιση
  • Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση.
Το πρόγραμμα, που διοργανώνεται από την Τράπεζα Eurobank και το Ερευνητικό Κέντρο Corallia, στοχεύει στη στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και ιδιαίτερα των νέων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να δει κανείς στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στο www.theegg.gr .

Spiral

Σχόλια