Έως τις 21 Μαρτίου τα αιτήματα για τον 4ο Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας, τον οποίο θέσπισε το Ινστιτούτο της ΕΤΕπ το 2012, αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Κοινωνικού Προγράμματος του Ινστιτούτου. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να προωθήσει τις καινοτόμες ιδέες και να αναδείξει και να επιβραβεύσει προτάσεις που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία, ή που εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές και έχουν απτά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν.

Το 2015 το Ειδικό Βραβείο θα απονεμηθεί σε προτάσεις σχετικά με το θέμα της ισότητας ευκαιριών με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό στο www.europedirect.duth.gr .


Σχόλια