Έως τις 15 Μαρτίου η υποβολή των εργασιών για τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας "ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ" 2015

Τo ECOCITY, Eθελοντικός Oργανισμός για το Aστικό και Περιαστικό Περιβάλλον, διοργανώνει τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015. Ο θεσμός των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ευγενούς άμιλλας, που θα προάγουν τη γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και επίδειξη κοινωνικής συμμετοχής των επιχειρήσεων, ενώσεων και φορέων στην ανάληψη ή στήριξη δράσεων για το περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους σε 2 κατηγορίες:
  1. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 Επιστημονικών Εργασιών.
  2. ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 Διπλωματικών Εργασιών.
Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής, ηλεκτρονικά στα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015, έως τις 15 Μαρτίου 2015, αποστέλλοντας φάκελο υποψηφιότητας, που περιλαμβάνει Συνοπτική Περιγραφή Έργου, Σύντομη Περίληψη και Συνοδευτικό Υλικό.

Περισσότερες πληροφορίες για τον κανονισμό των Βραβείων, για τα κριτήρια αξιολόγησης και τη διαδικασία υποβολής μπορείτε να βρείτε στο www.oikopolisawards.gr .

Spiral
Σχόλια