Προσωρινό τατουάζ μετρά το ζάχαρο στο αίμα!

Για τα παιδιά τα προσωρινά τατουάζ αποτελούν ένα τρόπο να μιμηθούν τους μεγάλους. Είναι δυνατόν όμως τα προσωρινά τατουάζ να έχουν κάποια χρησιμότητα για τους μεγάλους;

Φοιτητές από το University of California στο San Diego, έχουν αναπτύξει ένα προσωρινό τατουάζ που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την ζωή πολλών ανθρώπων. Το τατουάζ αυτό, βρίσκει χρήση σε διαβητικούς μετρώντας το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα τους, καταργώντας παράλληλα το ενοχλητικό καθημερινό τεστ αίματος μέσω τρυπήματος στο δάχτυλο.

Το τατουάζ λειτουργεί χάρη σε μία εξαιρετικά μικρού όγκου τεχνολογική καινοτομία, η οποία έχει ενσωματωθεί εντός του. Στην πραγματικότητα, ένας συγκεκριμένος τύπος ηλεκτροδίων τυπώνεται επάνω στο χαρτί, που χρησιμοποιείται για να γίνει το τατουάζ στο σώμα. Τα ηλεκτρόδια αποδίδουν ένα πολύ ελαφρό ηλεκτρικό φορτίο στο δέρμα. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει σε πολύ μικρούς αισθητήρες στο τατουάζ να ανιχνεύουν το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα.

Ειδικότερα, ο τρόπος λειτουργίας του τατουάζ είναι ο κάτωθι:

Το ρεύμα προκαλεί τα νιτρικά ιόντα στο αίμα να κατευθυνθούν απευθείας στα ηλεκτρόδια. Τα νιτρικά ιόντα μεταφέρουν μόρια γλυκόζης, επιδρώντας στο ηλεκτρικό φορτίο, που επιτρέπει τους αισθητήρες να μετρήσουν πόσο πολύ γλυκόζη υπάρχει. Σημειώνεται ότι το τατουάζ είναι μίας χρήσεως και απλώς απορρίπτεται μετά από αυτή.

Η επιχειρηματική αυτή ιδέα διακρίθηκε παγκοσμίως για την πρωτοτυπία της την 3η εβδομάδα του φετινού Ιανουαρίου.

Spiral

Σχόλια