Παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες», «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκαν στις 27/1/2015 από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι Αποφάσεις Τροποποίησης & Παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των υπαγμένων έργων των Προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Ε.Σ.Π.Α.:

  1. Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα
  2. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες
  3. Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων
 έως 30/06/2015.

Σχόλια