Έως τις 16 Φεβρουαρίου η υποβολή των προτάσεων για το 4ο Διαγωνισμό Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων του ΠΑ.ΜΑΚ.

Σκοπό του Διαγωνισμού αποτελεί "η προαγωγή της επιχειρηματικής κουλτούρας και η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους προπτυχιακούς φοιτητές των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου μας μέσω της εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων".

Ως προθεσμία υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 16η Φεβρουαρίου 2015, 13:00μμ.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης των συμμετοχών του Διαγωνισμού, αλλά και από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου με online ψηφοφορία. Ειδικές προϋποθέσεις και όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

Σημειώνεται ότι προβλέπεται διαδικασία χορήγησης χρηματικών βραβείων για τις τρεις καλύτερες συμμετοχές σε επίπεδο Ιδρύματος, τα οποία θα προσφερθούν σε ειδική τελετή βράβευσης με την ευγενική χορηγία του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου, ύψους 2.500,00€, 2.000,00€ και 1.500,00€ αντίστοιχα για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη καλύτερη συμμετοχή σε επίπεδο Ιδρύματος.

Spiral

Σχόλια