Έως τις 13 Μαρτίου η υποβολή των τεχνικών φακέλων για τον Εθνικό Διαγωνισμό για τη δημιουργία νέων οικολογικών - καινοτομικών προϊόντων διατροφής του ΣΕΒΤ

Έως τις 13 Μαρτίου 2015 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής των τεχνικών φακέλων για τον Εθνικό Διαγωνισμό για τη δημιουργία νέων οικολογικών - καινοτομικών προϊόντων διατροφής του ΣΕΒΤ με την επωνυμία "ECOTROPHELIA 2015". Σκοπός του διαγωνισμού είναι αφενός να υποστηρίξει νέους Έλληνες φοιτητές, που ασχολούνται με την επιστήμη των τροφίμων και αφετέρου να αποτελέσει ένα φυτώριο καινοτόμων ιδεών για τη Βιομηχανία Τροφίμων.

Ο διαγωνισμός στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής (τροφίμων ή ποτών) τα οποία θα παρουσιάζουν απαραιτήτως στοιχεία οικολογικής καινοτομίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τελικού προϊόντος, που θα τεθεί σε γευστική δοκιμή.

Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε όλους τους φοιτητέςτων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ινστιτούτων της Ελλάδας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω ομάδων, που αποτελούνται από 2 έως 10 άτομα, που προέρχονται από το ίδιο ή διαφορετικά πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα. Δίνεται δε, η δυνατότητα να κατατεθούν και προϊόντα, που έχουν προκύψει από τη συνεργασία φοιτητών με εταιρείες τροφίμων και ποτών. Απαγορεύεται η συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων καθώς και φοιτητών, που έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 3 χρηματικά και 2 τιμητικά βραβεία:

Οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν διατροφής (τρόφιμο ή ποτό), που θα πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:
  • Να μην κυκλοφορεί στην αγορά έως την ημέρα του διαγωνισμού.
  • Να προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και να απευθύνεται στους καταναλωτές.
  • Να είναι εμπορεύσιμο προς λιανική πώληση και / ή προς διάθεση σε εστιατόρια και / ή προς διάθεση σε υπηρεσίες εστίασης.
  • Να είναι καινοτόμο σε ένα ή περισσότερα σημεία συγκρινόμενο με ανάλογα προϊόντα, που υπάρχουν στην αγορά. Η καινοτομία μπορεί να σχετίζεται με την ιδέα και / ή τις τεχνολογικές πτυχές και / ή τη σύσταση και / ή τη συσκευασία, κλπ.
  • Να λαμβάνει υπόψη την οικολογική-καινοτομία (eco-innovation), αναφορικά με τα βασικά συστατικά (προέλευση, βιολογικά ή/και με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, κλπ), ή/και στη συσκευασία (ανακυκλώσιμη, κλπ) ή/και στην παραγωγική διαδικασία (εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ανακυκλωμένου νερού, κλπ), ή/και στη διανομή-logistic (νέες υπηρεσίες, μικρές εφοδιαστικές αλυσίδες, κλπ).
  • Να διακρίνεται για τις οργανοληπτικές, διατροφικές ή άλλες ιδιότητές του.
  • Να μπορεί να αναπαραχθεί σε βιομηχανικό επίπεδο με βάση την περιγραφή του φακέλου (συστατικά, παραγωγική διαδικασία, κόστος παραγωγής, βιομηχανική επένδυση, κλπ).
  • Να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς, που ισχύουν (διαδικασία, πρόσθετα και συστατικά, συσκευασία, διαφήμιση, ασφάλεια).
  • Να είναι εμπορικά αξιοποιήσιμο (ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, σχέδιο μάρκετινγκ, συσκευασία, logistics, κλπ).
  • Να παρουσιάζει πλήρη συνοχή ως προς όλα τα παραπάνω κριτήρια.
Πλήρης παρουσίαση του διαγωνισμού και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΤ.

Spiral

Σχόλια