Αναρτήσεις

Ξύλινο παιγνίδι επιτρέπει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να προγραμματίζουν!

Ποδηλατικό κράνος διπλώνει και μπαίνει στην τσάντα!

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας νέων με έμφαση στην καινοτομία