Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων από τον ΟΑΕΔ

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση" του ΟΑΕΔ.


Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων σε ποσοστό 50% των συνολικών δαπανών (αμοιβή και εισφορές) για την απασχόληση ανέργων που ανήκουν σε "μειονεκτική" ή "πολύ μειονεκτική" θέση (άνεργοι τουλάχιστον 6 μηνών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, ή άνω των 50 ετών ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να αυξήσει κατά 1 τουλάχιστον πλήρως απασχολούμενο άτομο το προσωπικό της και να το διατηρήσει καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος (12-24 μήνες).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω και να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής τους στην ηλεκτρονική σελίδα του OAEΔ.

Spiral


Σχόλια