Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία: Δημιουργία ευκαιριών σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Η επιχειρηματικότητα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης αποτελεί πάντοτε μία πρόκληση με διττό περιεχόμενο, είτε στη θεωρητική της προσέγγιση, είτε στην πράξη. Κι αυτό, γιατί η κρίση δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες από τη φύση της, ενώ από την άλλη υπαγορεύει την επιχειρηματική καινοτομία.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της επιχειρηματικότητας και η σχέση της με την καινοτομία. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι επιχειρηματικότητα είναι όλη εκείνη η δραστηριότητα που αφορά στη δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών ή / και διαδικασιών, που να έχουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την επιχείρηση. Και αυτή η δραστηριότητα για να μπορεί να αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι καινοτόμα, δηλαδή να παρέχει στην αγορά υφιστάμενα προϊόντα ή υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές από τις υπάρχουσες, ή να προσφέρει στην αγορά νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, που να έχουν αξία για τους χρήστες.

Η ικανότητα για καινοτομική επιχειρηματικότητα προέρχεται μέσα από τις δημιουργικές ικανότητες του επιχειρηματία, από τις οποίες θα προκύψει η επιχειρηματική ιδέα. Ολοκληρώνεται μέσα από τις ικανότητές του να προχωρήσει από τη θεωρία στην πράξη. Και ανανεώνεται καθημερινά από την ικανότητά του να επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες της αγοράς και τις δικές του ικανότητες.

Στο κέντρο λοιπόν της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε η μάθηση, από την οποία αναπτύσσονται οι ικανότητες του επιχειρηματία και από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η
επιτυχία της εφαρμογής οποιουδήποτε επιχειρηματικού σχεδιασμού. Στο κέντρο όμως της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να βρίσκεται και η απομάθηση, η απαλλαγή από πεπαλαιωμένα στερεότυπα, όπως του εύκολου κέρδους ή των επιδοτήσεων. Τέλος, στο κέντρο της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να βρίσκεται η δουλειά. Πολύ και σκληρή δουλειά, όπως σε όλο τον κόσμο, σε κάθε εποχή και ανεξαρτήτως οικονομικής κρίσης.

Spiral

Σχόλια