Οι δημόσιες σχέσεις στην επιχείρηση

Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν έναν τρόπο με τον οποίο, επιχειρήσεις, οργανισμοί και πρόσωπα μπορούν να ενδυναμώσουν την φήμη τους έναντι των πελατών τους. Η εργασία αυτή διεκπεραιώνεται από επαγγελματίες του είδους ή εξειδικευμένες εταιρείες. Οι δημόσιες σχέσεις συνήθως περιλαμβάνουν την επικοινωνία με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπου παρουσιάζουν την επιχείρηση και τις πρακτικές της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, αναδεικνύουν τις προσπάθειες που κάνει από κοινού η επιχείρηση με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις, προκειμένου να ενδυναμώσει το προφίλ της και την εικόνα της στην κοινωνία.

Καθώς ο κόσμος των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός, οι επιχειρήσεις θέλουν πάντοτε να προκαλούν το ενδιαφέρον των ΜΜΕ και του κόσμου. Η καλή εικόνα που διατηρεί μία επιχείρηση για τον κόσμο, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση των πωλήσεων, ενώ η αρνητική εικόνα μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά στην αξιοπιστία της και να μειώσει τις πωλήσεις της.

Εξάλλου, οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τα ΜΜΕ, ώστε να καταλάβουν τον τρόπο που δουλεύει η επιχείρηση. Βοηθούν τους πελάτες , όταν αυτοί αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα με την επιχείρηση, προσπαθώντας να διατηρήσουν την εικόνα της επιχείρησης ψηλά στην εκτίμησή τους. Επιπλέον, ελέγχουν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης.

Υπάρχουν αρκετά εργαλεία και μέθοδοι, που ένα τμήμα δημοσίων σχέσεων χρησιμοποιεί για να ενδυναμώσει την εικόνα της επιχείρησης. Τα εργαλεία αυτά συνήθως περιλαμβάνουν νέα και ανακοινώσεις, που στέλνονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, newsletters, που στέλνονται στους πελάτες και τους συνεργάτες και προβάλουν τα σημαντικότερα δημόσια γεγονότα στα οποία μετέχει η επιχείρηση, όπως εκθέσεις, συνέδρια κλπ. Με την εξάπλωση του ίντερνετ, το τμήμα δημοσίων σχέσεων διαθέτει πλέον και άλλα εργαλεία, όπως τα blogs και τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους του.

Πολύς κόσμος πιστεύει ότι οι δημόσιες σχέσεις είναι ένας τρόπος για να μεταβάλλουν τα γεγονότα. Για παράδειγμα αν μία εταιρεία προβαίνει σε απολύσεις, το τμήμα δημοσίων σχέσεων μπορεί να παρουσιάσει το γεγονός, ως μία προσπάθεια της επιχείρησης να μειώσει τα κόστη, έτσι ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες της. Αυτό δεν είναι κακό, στο βαθμό που ανταποκρίνεται στην αλήθεια και προσπαθεί απλώς να διαφυλάξει τη εταιρική φήμη. Όταν όμως ξεπερνά την αλήθεια ή την παρουσιάζει μισή, τότε μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετικά επιζήμια πρακτική. Επίσης, οι άνθρωποι των δημοσίων σχέσεων θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο έργο τους, αποφεύγοντας κάθε είδους υπερβολή.

Οι ικανότητες των ανθρώπων των δημοσίων σχέσεων είναι πολύ συγκεκριμένες: καλή επικοινωνία (τόσο γραπτή όσο και προφορική), καλή διαχείριση χρόνου, πολυπραγμοσύνη, καλή γνώση των ΜΜΕ και του τρόπου που αυτά λειτουργούν, οργανωτικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες σχεδιασμού. Επιπλέον, ένα στέλεχος των δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να μπορεί να εργαστεί σε συνθήκες πίεσης, να απαντήσει σε συνεχόμενες ερωτήσεις δημόσια, διατηρώντας πάντα τον έλεγχο της κατάστασης.

Τέλος, το στέλεχος των δημοσίων σχέσεων θα πρέπει να έχει ένα τουλάχιστον σχετικό πτυχίο (είτε στην επικοινωνία, τη δημοσιογραφία ή το μάρκετινγκ). Σε κάθε περίπτωση η εμπειρία είναι απαραίτητη, καθώς η σημασία της εργασίας των δημοσίων σχέσεων είναι εξαιρετικά σημαντική για την υπόληψη και, ως εκ τούτου, για το μέλλον της επιχείρησης.

Spiral

Σχόλια