Νέα μέτρα για τη διευκόλυνση ίδρυσης επιχειρήσεων

Νέα μέτρα για τη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού περιλαμβάνονται σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.Ειδικότερα:
  • Μειώνεται το ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση Α.Ε. σε 24.000 ευρώ (από 60.000 που ήταν τώρα) και Ε.Π.Ε. σε 2.400 ευρώ (από 4.500 ευρώ). 
  • Από 1ης Ιανουαρίου του 2013 απελευθερώνονται τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, με σκοπό να αποτυπωθούν στα επίσημα στοιχεία οι μειώσεις διδάκτρων που γίνονται στο χώρο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 
  • Από 1ης Ιανουαρίου του 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Επιμελητήρια. Η εγγραφή καθίσταται προαιρετική.
Επισημαίνεται εξάλλου, ότι με σχετικό νόμο έχει ήδη θεσπιστεί νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με ελάχιστο κεφάλαιο μόλις 1 ευρώ.

Spiral

Σχόλια