Με αιχμή τους νέους και τις γυναίκες το νέο σχέδιο για την επιχειρηματική ανάπτυξη της Ευρώπης

Με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη ριζική αλλαγή της επιχειρηματικής νοοτροπίας, υποβλήθηκε στις 9 Ιανουαρίου το σχέδιο δράσης του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio Tajani.
Το σχέδιο υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προκειμένου να διαμορφωθούν νέες γενιές επιχειρηματιών και περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για τη στήριξη νέων επιχειρηματιών, που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες όπως οι νέοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι κ.ά.Επίσης, καλύπτει 6 βασικούς τομείς, όπου απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρηματίες θα μπορούν να αναπτύσσονται και να ευημερούν:
  1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση: εκτός από την ενίσχυση των σημερινών χρηματοδοτικών μέσων, η Επιτροπή προτείνει επίσης να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά για μικροχρηματοδοτήσεις και να απλουστευτούν οι φορολογικές δομές ώστε να δοθεί στις ΜΜΕ η δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια μέσω άμεσων ιδιωτικών επενδύσεων (όπως μίνι-ομόλογα, διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση - crowd funding και επιχειρηματικοί άγγελοι).
  2. Υποστήριξη κατά τις κρίσιμες φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου ζωής: Δεδομένου ότι περίπου το 50% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν κατά τα πρώτα πέντε χρόνια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερους πόρους για να βοηθήσουν τις νέες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν αυτή την κρίσιμη περίοδο, όπως η διαχείριση της κατάρτισης, καθοδήγηση σχετικά με την έρευνα και την ανάπτυξη, και τη δικτύωση με ομότιμα δίκτυα, με δυνητικούς προμηθευτές και με πελάτες.
  3. Ενεργοποίηση των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που προσφέρει η ψηφιακή εποχή: Οι ΜΜΕ αναπτύσσονται δύο έως τρεις φορές πιο γρήγορα όταν αξιοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών - ΤΠΕ. Η ενίσχυση της υποστήριξης για διαδικτυακές νέες εταιρείες και η βελτίωση των δεξιοτήτων μπορούν να βοηθήσουν τόσο επιχειρηματίες του διαδικτύου όσο και τις πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις.
  4. Ευκολότερη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης: Κάθε χρόνο περίπου 450 000 επιχειρήσεις με 2 εκατομμύρια εργαζομένους μεταβιβάζονται σε νέους ιδιοκτήτες σε όλη την Ευρώπη με αποτέλεσμα την απώλεια περίπου 150 000 εταιρειών με 600 000 θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση των αγορών για επιχειρήσεις και την εξάλειψη των φραγμών στις διασυνοριακές μεταβιβάσεις επιχειρήσεων.
  5. Δεύτερες ευκαιρίες για τους έντιμους επιχειρηματίες μετά την πτώχευση: Η συντριπτική πλειονότητα (96%) των πτωχεύσεων οφείλεται σε μια σειρά από καθυστερημένες πληρωμές και άλλα πρακτικά προβλήματα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις «δεύτερης ευκαιρίας» είναι πιο επιτυχημένες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να μη γίνεται πλέον εστίαση στις εκκαθαρίσεις και δίνεται βοήθεια στις επιχειρήσεις ώστε να ξεπερνούν τις οικονομικές τους δυσκολίες .
  6. Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών: Η Επιτροπή θα συνεχίσει να καταβάλλει σταθερές προσπάθειες για τη μείωση του κανονιστικού φόρτου.
Spiral

Σχόλια